Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapiens oprindelse og fokusområde

Spædbarnsterapien henvender sig til alle aldersgrupper. Den anvendes til at skabe følelsen af at være intuitivt forstået. En tryghedsskabende effekt, som giver mulighed for at fjerne tidlige traumer og ubehag, som kan have skabt et grundlag for udvikling af angst, uro eller andre ubehag.

Når der i terapien sættes ord på det, som konkret skete, giver det mulighed for, at møde spædbarnet, eller det indre barn med en tilstand, som kan rumme barnets smerte. Erfaringerne viser, at personen lettes, når der sættes ord på traumet. Indre uro og spænding reduceres og en heling sættes i gang, så barnets egen drivkraft kan overtage.

pexels-photo-265702

Selve terapiformen er inspireret af børnepsykoanalytiker Francoise Dolto, som siger ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”. Dolto betragtede spædbarnet som et selvstændigt og ansvarligt individ, og sammen med John Bowlby, som var optaget af tilknytning, var hun i 1948 langt forud for sin tid. I tiden dengang og stadig i dag, kan vi forledes til at tro, at smerte og traume forsvinder, når vi glemmer, men traumet sætter sig i nervebanerne, binder energi og gør skade, indtil det bliver helet.

Alt usagt binder energi – og at ord forløser, både for voksne og børn. Spædbørn rammes af traumer og traumatiseres på samme måde som voksne og når verden ikke længere hænger sammen for dem, skabes der grobund for bindinger af energi og der er indre spændinger. Spædbarnsterapien kan med fordel anvendes til alle aldre. Hos de unge og voksne som har oplevet, ”afsløringerne” om deres oprindelse, eller om hvad der i virkeligheden foregik, kan det konstateres, når det usagte siges højt, frigøres energi i nervesystemet og en begivenhed kan accepteres og gøres til minder fra en fjern fortid.

Spædbarnsterapi gives til alle uanset alder og ofte i kombination med sandplayterapien.

Adresse

Yes2Life ApS, Nygade 31B  8600Silkeborg 
CVR. 36457341
&
Nødkær Alle 157, 8270  Højbjerg

“At kende sig selv

er begyndelsen til al

visdom”.

Aristoteles

Mobil: 52 50 19 50

Mail: Steiniche@outlook.dk