Terapi med familier & børn

Terapi med familier & børn

Når dit barn har udfordringer eller ikke trives i familien, i skolen, eller med kammeraterne,  giver det mening at give barnet støtte til at se på, hvad det handler om. Nogle gange er de symptomer, som barnet viser i sine handlinger og adfærd, skabt af noget, som vi forældre kan have svært ved at få øje på. Vi er involverede i vores børn og øjne udefra, kan være givtigt.
Når jeg har børn i terapi undersøger jeg også altid den familiemæssige baggrund. Ind i mellem ønsker forældre også sessioner.

I sandplay terapien skabes der mulighed for at bearbejde og bevidne dit barns oplevelser. Ved brug af familiesystemisk tilgang, kan vi se forbindelserne til de omgivelser, som barnet er en del af i sin familie. Spædbarnsterapien kan anvendes til at se helt tilbage til undfangelsen, for at være nysgerrig i forhold til, hvad det lille foster og spædbarn var påvirket af her, som det vil være godt, at få sat ord på. Det frisætter barnet fra eventuelle ubehagelige følelser, som kan være skabt tidligt.

I mit arbejde med børn er jeg i sær optaget af, at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet kan give slip på det som er svært. Det er lidt forskelligt, om forældrene er deltagere i rummet, eller venter udenfor. Der er altid et samarbejde i mellem mig og forældrene. Ofte er det givende for hele familien, at blive opmærksom på, hvad det er, vi hver i sær bidrager med. Når barnet forandrer sig, er det vigtigt, at familien omkring er klar til at støtte op om forandringen.

Jeg har efterhånden stor erfaring i at være sammen med børn i terapi og det er et af de områder, som virkelig er en stor kilde til inspiration for mig – både som menneske og som terapeut.

Dorthe steiniche

Adresse

Yes2Life ApS, Nygade 31B  8600Silkeborg 
CVR. 36457341
&
Nødkær Alle 157, 8270  Højbjerg

“At kende sig selv

er begyndelsen til al

visdom”.

Aristoteles

Mobil: 52 50 19 50

Mail: Steiniche@outlook.dk