Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg håndterer dine personoplysninger.

Privatpolitikken vedrører de personoplysninger , som du afgiver til mig, når du har sessioner hos mig
Fra d. 25. maj 2018 gælder nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige institutioner i EU skal behandle personoplysninger.

Kort fortalt betyder det, at du fremover skal have mulighed for at få bedre overblik over de oplysninger, jeg har om dig.

Hvilke oplysninger registrere vi, og hvad bruger vi dem til?
Jeg registrer vi for eksempel dit navn, nogle gange din adresse, telefonnummer og e-mail. Når din arbejdsplads betaler registrerer jeg adresse på arbejdsplads, og hvis du er offentlig ansat EAN nummer på din arbejdsplads.
Disse oplysninger bliver destrueret efter 5 år.

Journal som laves, når du er klient, opbevarer jeg dit navn & telefonnummer samt journal, i journalen kan der være helbredsoplysninger. Journaler slettes ml. 1-5 år efter sagen er afsluttet.

Personfølsomme oplysninger opbevares pseudonymiseret og transmitteres krypteret.
Fysisk materiale opbevares aflåst.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden tilbagekaldelsen af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Er du utilfreds med den måde jeg behandler dine oplysninger på, kan du klage til mig. Du kan også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Adresse

Yes2Life ApS, Nygade 31B  8600Silkeborg 
CVR. 36457341
&
Nødkær Alle 157, 8270  Højbjerg

Hvis du går andres veje,

er det svært, at finde hjem

til dig selv

Mobil: 52 50 19 50

Mail: Steiniche@outlook.dk