Psykoterapi - Dorthe Steiniche

Børn i balance - Sandplay i skolen

Sandplay gør en stor forskel for børn i skolen. Muligheden for at hjælpe børnene i deres hverdag kan skabes i et samarbejde med skoler eller fritidsklubber i Århus. Skoleinklusionen har skabt en del udfordringer og efterladt nogle børn, imellem to stole og det skaber stor indre uro og udfordringer både børn, forældre og lærere. 

Sandplay er en mild metode og den skaber sund udvikling.
Sandplay er en metode som foregår i 2 små sandkasser og med symboler og figurer, til at vise, indre tilstande. Sandplay sætter det ubevidste i kontakt med en mulighed for at skabe indre ro og balance igennem leg i sandkassen. En nænsom metode med dyb effekt. 

Dorthe steiniche

Vil I være med og har I lyst til at høre mere?
Jeg har erfaringer med samarbejde på skoleområdet og tilbyder både individuel hjælp og gruppeforløb for børn.
Gevinsten vil også være mindre pres på lærere, som står med børn, der har et særligt behov. En ny tilgang – Det synes vi, at der er brug for.

Hvorfor er sandplay-terapien så efterspurgt:
I flere familiehuse er der lange ventelister på sandplay-forløb til børn. Metoden har vist sig at have stor positiv effekt på børn. Det ordløse element hjælper der, hvor vi ikke længere kan regne den ud og det symbolske taler direkte til det ubevidstes selvhelende element. 
Jeg ønsker, at bringe denne mulighed ind i skolen, og give alle børn med behov for det, muligheden for at få bedre balance indeni, så relationer, indlæring, trivsel og Jeg-styrken i barnet sættes i positiv udvikling.

Hvad er baggrunden for sandplay metoden:
Det kan være belastninger lige fra fødslen, tidlig opvækst, og de mere synlige, som skilsmisser, mobning og andre udfordringer i livet, som skaber uro i barnet. De børn, som bærer noget med sig, bruger kræfter på, at holde sammen på den indre verden og det berører både selvværd, selvfølelse, trivsel, relationer og indlæring.

Roen som barnet får i sandkassen til fordybelse og koncentration i samvær med en voksen, skaber en tryghed, og i den afgrænsede beskyttede verden, som sandkassen skaber, kan barnet gennem legen komme igennem indre smerte, sorg, frustration og konflikter. Sandplay skaber mulighed for en konkret bevidning af indre tanker og følelser. Nogle gange er forløbet ordløst og andre gange kan der være mere tale.

Skriv til steiniche@outlook.dk

Adresse

Yes2Life ApS, Nygade 31B  8600Silkeborg 
CVR. 36457341
&
Nødkær Alle 157, 8270  Højbjerg

“At kende sig selv

er begyndelsen til al

visdom”.

Aristoteles

Mobil: 52 50 19 50

Mail: Steiniche@outlook.dk