Metoder

Terapi med familier og børn

Når dit barn har udfordringer eller ikke trives i familien, i skolen, eller med kammeraterne,  giver det mening at give barnet støtte til at se på, hvad det handler om. Nogle gange er de symptomer, som barnet viser i sine handlinger og adfærd, skabt af noget, som vi forældre kan have svært ved at få øje på. Vi er involverede i vores børn og øjne udefra, kan være givtigt. Når jeg har børn i terapi, undersøger jeg også altid den familiemæssige baggrund. Ind imellem er der både behov for, og ønsker fra forældre om sessioner.

I sandplay terapien skabes der mulighed for at bearbejde og bevidne dit barns oplevelser. Ved brug af familiesystemisk tilgang, kan vi se forbindelserne til de omgivelser, som barnet er en del af i sin familie. Spædbarnsterapien kan anvendes til at se helt tilbage til undfangelsen, for at være nysgerrig i forhold til, hvad det lille foster og spædbarn var påvirket af her, som det vil være godt, at få sat ord på. Det frisætter barnet fra eventuelle ubehagelige følelser, som kan være skabt tidligt.

I mit arbejde med børn er jeg især optaget af at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet kan give slip på det som er svært. Det er lidt forskelligt, om forældrene er deltagere i rummet, eller venter udenfor. Der er altid et samarbejde mellem forældrene og jeg. Ofte er det givende for hele familien at blive opmærksom på, hvad det er, vi hver især bidrager med. Når barnet forandrer sig, er det vigtigt, at familien omkring er klar til at støtte op om forandringen.

Jeg har efterhånden stor erfaring med at være sammen med børn i terapi, og det er et af de områder, som virkelig er en stor kilde til inspiration for mig – både som menneske og som terapeut. Der bor en stor visdom i vores børn.

Dorthe steiniche

Sandplay terapi

Sandplay terapien foregår helt konkret med sandkasser og symboler. Når vi i sandplay terapien får rammerne til at gennemleve indre uro eller smerte, skabes der mulighed for reparation, bearbejdning og aktivering af en selvhelende genopbygning af personligheden. Tidligere traumatiske oplevelser hjælpes til at blive bearbejdet og der skabes frisættelse af ressourcer til indre ro og styrke, samt en positiv selvfølelse.

Sandplay er særlig velegnet til børn. Roen som barnet får i sandkassen til fordybelse og koncentration i samvær med terapeuten, skaber en tryghed så barnet kan anvende hele sit sansepotentiale og i den afgrænsede beskyttede verden, som sandkassen skaber, kan barnet gennem legen komme igennem indre smerte, sorg, frustration og konflikter. Der er ingen krav om samtale eller præstation.

Der skabes mulighed i sandkassen for, at klienten kan være med til at skabe og være skabende i sine erfaringer i stedet for offer for dem. Når vi ikke har ord for vores følelser, kan de alligevel udtrykkes i sandkassen. Forsvar bløder op og modstand formindske.

Historisk er sandplay oftest brugt som metode til børn, men har udviklet sig til at blive et redskab til alle, da det skaber healing og opbygger indre ressourcer.

Parterapi

Når forholdet slår knuder og vi ender i tilstande som vi måske aldrig havde forventet – så er der hjælp at hente i det terapeutiske rum. Ofte føler vi os misforståede og der kan opstå konflikter, som overskygger det fundament som parforholdet i sin tid startede på. At gå i parterapi indebærer at begynde at se sin partner med nye briller. 

Det vil være en gensidig proces, da forståelsen og forandringerne, skal skabes i samspil med de to mennesker som opsøger mig. I parterapien vil der blive anvendt et systemisk værktøj, til at se på, hvad der foregår under det bevidste niveau. Konflikthåndtering, aktiv lytning og andre metoder, til at støtte parforholdet til at komme i en bedre balance, vil blive afstemt til det sted, hvor jeg skal møde jer.

Det kan ses som en ny mulighed for at lære nye dybder af dig selv og din partner. Måden vi kommunikerer på er grundlæggende for at skabe et godt parforhold.  Der er mange dynamikker i parforholdet, som altid er fascinerende at se på – også selv om der måske ikke er krise.

Dorthe steiniche

Coaching

Når vi sætter os et mål, som giver mening og det stadigvæk er en udfordring, at nå i mål, vil det være oplagt at gribe i coachingens verden.  Brugen af coaching tager udgangspunkt i ”her og nu” og så ser vi fremad og er handlingsorienterede. Der er allerede defineret et klart mål, og du er klar til at gå vejen og rydde forhindringerne af vejen.
Coaching startede i sin tid i sportsverdenen, inden for tennis og her lærte spillerne at se på deres fejl, som muligheden for ny læring. Det er stadig vigtigt at holde sig for øje, at når vi fordomsfrit betragter de forhindringer, som har bremset os, så er det den direkte vej til ny og vigtig læring.

Coaching kan både foregå på meget specifikke mål og med de nyeste værktøjer inden for Generative Coaching, kan der også coaches på mere generelle mål. I coachingen er det stadig vigtigt, at jeg får muligheden for at støtte dig.

Du har svarene og jeg vil med nysgerrighed, udfordring og reflekterende spørgsmål, støtte dig i at finde den vej og de næste skridt, som giver dig mening.

Spædbarnsterapi

Spædbarnsterapi gives til alle uanset alder og ofte i kombination med sandplayterapien.

Selve terapiformen er inspireret af børnepsykoanalytiker Francoise Dolto, som siger ”lad aldrig barnets smerte blive glemt”. Dolto betragtede spædbarnet som et selvstændigt og ansvarligt individ, og sammen med John Bowlby, som var optaget af tilknytning, var hun i 1948 langt forud for sin tid. I tiden dengang og stadig i dag, kan vi forledes til at tro, at smerte og traume forsvinder, når vi glemmer, men traumet sætter sig i nervebanerne, binder energi og gør skade, indtil det bliver helet.

Alt usagt binder energi – og at ord forløser, både for voksne og børn. Spædbørn rammes af traumer og traumatiseres på samme måde som voksne, og når verden ikke længere hænger sammen for dem, skabes der grobund for bindinger af energi og der er indre spændinger. Spædbarnsterapien kan med fordel anvendes til alle aldre. Hos de unge og voksne som har oplevet, ”afsløringerne” om deres oprindelse, eller om hvad der i virkeligheden foregik, kan det konstateres, når det usagte siges højt, frigøres energi i nervesystemet og en begivenhed kan accepteres og gøres til minder fra en fjern fortid.

Familieopstilling

Familiesystemet er de ubevidste mønstre og systemer, der er hos vore forfædre og i de oplevelser, som familien har haft, som vi er forbundet til i familiefeltet. Det påvirker vort her-og-nu familiesystem og vi kan gentage fortidens uhensigtsmæssige adfærd.

Vi “nedarver” mønstre i familiesjælen. Familiesamvittigheden lærer os, hvad der er ret og uret, rigtigt og forkert. I familiesystemet, lærer vi, at agere på en måde, fordi vi har brug for kærlighed, accept, og at høre til. Værdierne og mønstrene i familiesystemet, hjælper os til, at vi føler, at “Vi hører til”.

Ved sessioner med familieopstillinger, kan vi blive bevidst om de følelsesmæssige forviklinger i familien og dens indvirkning på vores adfærd. Det er grundlæggende principper, som er vigtige, for at livet kan flyde frit i familiens sjæl og i vort nuværende liv.

Vi arbejder med at balancere arketypiske energier i familiesystemet og ændre de følelsesmæssige blokeringer i nuværende relationer. Vi genfinder styrken til at sige “ja” til vores liv og tage ansvar for at leve det optimalt.

Det systemiske område stopper aldrig med at have min opmærksomhed og passion. Her ligger der en kilde til bevidstgørelse, som er uvurderlig. Til tider er det også svært at se på det, som skabte forviklingerne i vore nære relationer – og samtidig er det også vejen til forløsning og en mere ren kærlig relation.

NLP

NLP står for Neuro Lingvistisk Programmering. En af grundstenene i NLP’en er, at vi tror på, at alle mennesker indeholder de ressourcer, som vi har brug for til at hjælpe os selv. Vi kan med NLP finde disse ressourcer.
Da nervesystemet (N) har et komplekst sprog (L) i form af indre billeder, lyde, følelser og ord, som det anvender til at bearbejde (P) virkeligheden med, så tager vi udgangspunkt i denne viden, når vi anvender neuro lingvistisk programmering. Når vi anvender denne metode i terapien, forbinder vi vore indre dialoger og tale med følelser, tilstande og ser også på adfærd.

NLP er en terapiform som er udviklet i 1970´erne og den er udviklet igennem mange generationer. Min uddannelse inden for feltet, er rettet imod at anvende NLP, som den ser ud i dag. Next Generation NLP eller Generative change er viderudviklingen af den NLP, som startede i 1970érne af John Grindler og Richard Bandler. Robert Dilts kom til og via forskning i menneskets sind, fandt de ud af, hvad der skabte resultater og ressourcer. Via en modelleringsmetode, blev de bedste værktøjer skabt, til at give dette videre i terapi og coaching til at støtte mennesker i kriser, sorg, med fobier, med konflikthåndtering, og i det hele taget med det at blive mere hel som menneske.

NLP’en arbejder i dag både med individet og med hele det system, som du er en del af. Når jeg benytter denne metode i min klinik, er den også kombineret med familieopstillingerne, sandplay og flere af mine øvrige metoder.

Arketyper og Jung

Jungs typologi og  personlighedsmodel er værktøjer, som kan afdække og forstå både din model af verden, og  også de mennesker, som er omkring dig.

“There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, in order to avoid facing their own soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious” – Carl Jung.

Projektioner og skyggearbejde har sit fundament i Jungs personlighedsmodel og mit udgangspunkt for at skabe en bedre forståelse fra dig til dig, vil uden tvivl komme ind omkring Jung og både typologien og især personlighedsmodellen. Herigennem præsenteres også arketyperne og de muligheder der er, for at hente støtte til at lave nye indvendige installationer af noget, som kan have brug for nye ressourcer fra dig.
Det er et spændende område og på en måde blander det sig i alt det jeg laver.

Bredden i forståelsen af mennesket går både gennem de lyse sider og de mere mørke – et af mine favorit citater af Jung, hvor vi ser hele mennesket er:
Hellere hel end god” – Carl Jung.

Den systemiske tilgang

Når man taler om systemisk terapi, refererer begrebet “systemisk” til en tilgang, der fokuserer på forholdet mellem individer og deres sociale kontekst. Den systemiske tilgang betragter menneskelig adfærd og psykologiske udfordringer som indlejret i og påvirket af de sociale systemer, som en person er en del af.

Dette kan omfatte familien, vennekredsen, arbejdspladsen og samfundet som helhed. Systemisk terapi sigter mod at forstå og adressere dynamikken i disse systemer for at fremme helbredelse og forbedre relationer. Terapeuten arbejder ofte med klienten og andre betydningsfulde personer i deres liv for at identificere og ændre mønstre, der kan påvirke individets trivsel og mentale sundhed.