Privatlivspolitik

Fra d. 25. maj 2018 gælder nye regler for, hvordan virksomheder og offentlige institutioner i EU, skal behandle personoplysninger.

 

Hvilke oplysninger registrerer jeg, og hvad bruger jeg dem til?

Når jeg registrerer dit navn, tlf.nr og evt. e-mail opbevares de fortroligt. Disse oplysninger bliver destrueret efter 1 år.
Er du klient hos mig opbevarer jeg dit navn og telefonnummer samt journal, i journalen kan der være helbredsoplysninger. Journaler slettes ml. 1-2 år efter sagen er afsluttet. Personfølsomme oplysninger opbevares pseudonymiseret og transmitteres krypteret. Fysisk materiale opbevares aflåst.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder, når jeg behandler dine personoplysninger.

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden tilbagekaldelsen af  samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:

Jeg beder dig sende din anmodning skriftligt til:
steiniche@protonmail.com mærket ”Persondata”, der er en sikker mail.

Du skal også angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om. Bemærk, at jeg kan bede dig verificere din identitet, før jeg kan behandle din anmodning.

Er du utilfreds med den måde jeg behandler dine oplysninger på, kan du klage til mig. Du kan også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.