Psykoterapi - Dorthe Steiniche

Priser: OBS - Alle sessioner kan udføres online, dog ikke terapi med børn. Nye priser pr 15.08.2021

Skriv til mig på: steiniche@outlook.dk

Vilkår & etik

Som psykoterapeut, har jeg et ansvar for at varetage mine klienters bedste. På samme måde, er der en nogle etiske retningslinjer, som jeg er underlagt. Den nok allervigtigste er min tavshedspligt. Når du går starter et forløb hos mig, kan du være sikker på, at alt der bliver sagt i terapirummet, bliver imellem os.

Hvis du ikke har mulighed for at komme til den bestilte tid, er det meget vigtigt, at du melder afbud i tide. Du kan melde afbud pr. telefon, mail eller SMS. Husk at du skal melde afbud
senest kl. 16. dagen før din tid.
Ved afbud efter kl. 16 dagen før opkræves fuldt honorar.

Dorthe steiniche

Privatlivspolitik

Fra d. 25. maj 2018 gælder nye regler for, hvordan virksomheder og offentlige institutioner i EU, skal behandle person-oplysninger.

Hvilke oplysninger registrerer jeg, og hvad bruger jeg dem til?
Når jeg registrer f.eks.  dit navn, tlf.nr og evt. e-mail opbevares de fortroligt.
Disse oplysninger bliver destrueret efter 1 år.

Er du klient hos mig opbevarer jeg dit navn & telefonnummer samt journal, i journalen kan der være helbredsoplysninger. Journaler slettes ml. 1-2 år efter sagen er afsluttet.

Personfølsomme oplysninger opbevares pseudonymiseret og transmitteres krypteret.
Fysisk materiale opbevares aflåst.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder, når jeg behandler dine personoplysninger.

  • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlinger foretaget inden tilbagekaldelsen af  samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder:

Jeg beder dig sende din anmodning skriftligt til:
steiniche@protonmail.com mærket ”Persondata”, der er en sikker mail.

Du skal også angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.Bemærk, at jeg kan bede dig verificere din identitet, før jeg kan behandle din anmodning.

Er du utilfreds med den måde jeg behandler dine oplysninger på, kan du klage til mig. Du kan også klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Adresse

Yes2Life ApS, Nygade 31B  8600Silkeborg 
CVR. 36457341
&
Nødkær Alle 157, 8270  Højbjerg

“At kende sig selv

er begyndelsen til al

visdom”.

Aristoteles

Mobil: 52 50 19 50

Mail: Steiniche@outlook.dk