Terapiformer

Nedenfor kan du læse om de forskellige terapiformer jeg tilbyder.

Terapi

Terapi med familier og børn

Når dit barn har udfordringer eller ikke trives i familien, i skolen, eller med kammeraterne,  giver det mening at give barnet støtte til at se på, hvad det handler om. Nogle gange er de symptomer, som barnet viser i sine handlinger og adfærd, skabt af noget, som vi forældre kan have svært ved at få øje på. Vi er involverede i vores børn og øjne udefra, kan være givtigt.
Når jeg har børn i terapi, undersøger jeg også altid den familiemæssige baggrund. Ind imellem er der både behov for, og ønsker fra forældre om sessioner.

I sandplay terapien skabes der mulighed for at bearbejde og bevidne dit barns oplevelser. Ved brug af familiesystemisk tilgang, kan vi se forbindelserne til de omgivelser, som barnet er en del af i sin familie. Spædbarnsterapien kan anvendes til at se helt tilbage til undfangelsen, for at være nysgerrig i forhold til, hvad det lille foster og spædbarn var påvirket af her, som det vil være godt, at få sat ord på. Det frisætter barnet fra eventuelle ubehagelige følelser, som kan være skabt tidligt.

I mit arbejde med børn er jeg især optaget af at skabe et trygt og tillidsfuldt rum, hvor barnet kan give slip på det som er svært. Det er lidt forskelligt, om forældrene er deltagere i rummet, eller venter udenfor. Der er altid et samarbejde mellem forældrene og jeg. Ofte er det givende for hele familien at blive opmærksom på, hvad det er, vi hver især bidrager med. Når barnet forandrer sig, er det vigtigt, at familien omkring er klar til at støtte op om forandringen.

Jeg har efterhånden stor erfaring med at være sammen med børn i terapi, og det er et af de områder, som virkelig er en stor kilde til inspiration for mig – både som menneske og som terapeut. Der bor en stor visdom i vores børn.

Parterapi

Når forholdet slår knuder og vi ender i tilstande som vi måske aldrig havde forventet – så er der hjælp at hente i det terapeutiske rum. Ofte føler vi os misforståede og der kan opstå konflikter, som overskygger det fundament som parforholdet i sin tid startede på. At gå i parterapi indebærer at begynde at se sin partner med nye briller. 

Det vil være en gensidig proces, da forståelsen og forandringerne, skal skabes i samspil med de to mennesker som opsøger mig. I parterapien vil der blive anvendt et systemisk værktøj, til at se på, hvad der foregår under det bevidste niveau. Konflikthåndtering, aktiv lytning og andre metoder, til at støtte parforholdet til at komme i en bedre balance, vil blive afstemt til det sted, hvor jeg skal møde jer.

Det kan ses som en ny mulighed for at lære nye dybder af dig selv og din partner. Måden vi kommunikerer på er grundlæggende for at skabe et godt parforhold.  Der er mange dynamikker i parforholdet, som altid er fascinerende at se på – også selv om der måske ikke er krise.

Life coaching

Når vi sætter os et mål, som giver mening og det stadigvæk er en udfordring, at nå i mål, vil det være oplagt at gribe i coachingens verden.  Brugen af coaching tager udgangspunkt i ”her og nu” og så ser vi fremad og er handlingsorienterede. Der er allerede defineret et klart mål, og du er klar til at gå vejen og rydde forhindringerne af vejen.
Coaching startede i sin tid i sportsverdenen, inden for tennis og her lærte spillerne at se på deres fejl, som muligheden for ny læring. Det er stadig vigtigt at holde sig for øje, at når vi fordomsfrit betragter de forhindringer, som har bremset os, så er det den direkte vej til ny og vigtig læring.

Coaching kan både foregå på meget specifikke mål og med de nyeste værktøjer inden for Generative Coaching, kan der også coaches på mere generelle mål. I coachingen er det stadig vigtigt, at jeg får muligheden for at støtte dig.

Du har svarene og jeg vil med nysgerrighed, udfordring og reflekterende spørgsmål, støtte dig i at finde den vej og de næste skridt, som giver dig mening.

Supervision